Waar staat PHA voor

Poly Hydroxy Acids en Lactobionic Acids

De peeling gaat geleidelijker de huid in waardoor, in de fik staan of zeer branderig gevoel minder of zelfs niet aanwezig is.